Where bright
minds meet

Amsterdam

We beschikken in Amsterdam over de secties Financial Markets, Corporate, Tax, Pensions & Employment, Litigation & Dispute Resolution en het Notariaat

Eén van de kenmerken van werken bij Clifford Chance is dat advocaten uit meerdere vakgebieden en diverse kantoren elders op de wereld intensief samenwerken aan een optimale oplossing van (juridische) vraagstukken.

Ongeveer de helft van onze medewerkers is werkzaam binnen één van onze Business Professionals afdelingen of maakt onderdeel uit van de groep Secretarial Staff.

Corporate

De praktijkgroep Corporate richt zich op ondernemingsrechtelijk advies in de breedste zin van het woord, zoals fusies en overnames, joint ventures en outsourcing. Binnen deze (internationale) overnamepraktijk valt mededingingsrecht, effectenrecht, milieurecht, vastgoedrecht, communicatie- en energierecht. Onze M&A-praktijk staat bekend als een vooraanstaande praktijk. Meerdere van onze partners zijn de afgelopen jaren genomineerd voor de titel "Best M&A Lawyer of the year".

Financial Markets Group

De advocaten binnen de praktijkgroep Financial Markets Group begeleiden financieringstransacties. We documenteren en adviseren onze cliënten over leningstransacties, zoals acquisities, onroerendgoedfinancieringen, asset-finance (zoals vliegtuigen en grondstoffen), structured finance en project finance. Ook assisteren we onze cliënten bij de uitgifte van effecten, het aangaan van derivatentransacties en het opzetten van securitisatietransacties.

In het team van (internationale) advocaten be zich ook een aantal specialisten op het gebied van het financieel toezichtrecht, om onze Fintech-cliënten te bedienen. Onze cliënten zijn Nederlandse en buitenlandse banken en financiële instellingen, grote (internationale) ondernemingen en overheidsorganisaties. Grote namen zoals ABN AMRO, ING, Rabobank, Fortis, Leaseplan, Merrill Lynch en Citibank vertrouwen op onze technische kennis, jarenlange ervaring, pragmatisch advies en klantgerichte aanpak.

Litigation & Dispute Resolution

De praktijkgroep Litigation & Dispute Resolution behandelt Nederlandse en internationale civiele procedures en arbitrages. Speerpunten zijn corporate & commercial litigation, arbitrages, insolventie en herstructureringen. Tevens behandelen onze advocaten administratieve procedures, waaronder procedures bij De Nederlandsche Bank, de ACM, de AFM en de bestuursrechter.

Tax, Pensions & Employment

De specialisten binnen Tax leveren een breed pakket aan diensten in de ondernemings- en financiële sector adviseren over uiteenlopende zaken als fiscale structurering bij fusies en overnames, beursgangen, securitisaties, het opzetten van beleggingsfondsen, alternatieve investeringsstructuren en financiële derivaten. Zij werken nauw samen met advocaten van andere praktijkgroepen aan zeer complexe en strategische transacties voor cliënten als ING Bank, ABN AMRO, KKR, Gilde Buy Out en FMO.

Het team van advocaten binnen de Pensions & Employment praktijk adviseert over veel verschillende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn benoeming en ontslag van bestuurders, reorganisaties, detachering, beloningsbeleid, ondernemingsraden, #Metoo, de veranderingen als gevolg van Covid-19, platformeconomie, privacy en ben je betrokken bij procedures bij rechtbank, hof en de Ondernemingskamer. Daarnaast houden zij zich bezig met de arbeidsrechtelijke en pensioen aspecten van (inter)nationale overname- en outsourcingstransacties.

Notariaat

Het Notariaat is volledig geïntegreerd werkzaam binnen de diverse praktijkgroepen van Clifford Chance. Het notariële team heeft ervaring op het gebied van het opzetten van internationale acquisities en joint venture structuren, herstructureringen, grensoverschrijdende fusies- en overnametransacties en beursintroducties (IPO's). De werkzaamheden van de vastgoedpraktijk zien hoofdzakelijk op de acquisitie en financiering van commerciële vastgoedportefeuilles alsmede het vestigen van zekerheden. De cliënten bestaan uit grote buitenlandse en Nederlandse ondernemingen, beleggings- en pensioenfondsen, banken en verzekeraars.

Vacatures

Bij Clifford Chance staan we altijd open voor getalenteerde en ambitieuze nieuwe kantoorgenoten die reeds ervaring als advocaat hebben opgedaan.

solliciteer